Kürdistan aşktır

Dini, dili, rengi ne olursa olsun Kürdistana ait herşey...

16 Ekim 2013 Çarşamba

Bitlis'in kaybolan şivesi

Aşıf: Çapalamak
Avlok: Evelek
Ankıldamak: Anırmak
Ayli: Gebe, Hamile
Borbor: Çok kalın Ses
Bump: Bulaktan su akan yer
Bızap: Buzağı
Belengaz: Zavallı, Çaresiz
Beroj: Güneş, Güneşlenmek
Bilor: Kaval
Bibiç: Düdük
Cönege: Tosun
Çapu: Alkış
Çırpot: Çapak
Çoratan: Damdaki su kanalı
Çingir: Eski, Yırtık
Çırlitikan: Yapışkan
Çür: Sarışın
Çımıtör: Buruşmak
Çapmak: Koşmak
Çölmik: Kaplıca
Dor: Sıra
Degirmi: Yuvarlak
Dij: Sivri
Deyaz: Sığ
Düge: Buzağının büyüğü
Dıtıre: Uzun boylu
Ezazil: Aklı Yetmeyen
Eynat: İnat
Evuldamak: Ulumak
Erefane: Piknik
Elhezer: El-eman
Fizırım: Islık
Fıtar: İftar
Gumsik: Yumruk
Göbelek: Mantar
Gurabeş: Porsuk
Gülyaz: Kiraz
Gav: Adım
Herkendaz: Ateş küreği
Hurt: Şişman
Halaşor: Kızgın kül
Heziran: Aliç
Helbok: Düğüm
Henkif: Akran
Helizan: Solucan
Hivi: Rica, Yalvarmak
Hevür: Teke
Hefsele: Merak
Heb: Bir tane, Tek
Huhu: Hepten
İlman: Kaygan
İşah: Çocuk
İşlik: Gömlek
İlankaç: Çıyan
Jüji: Kirpi
Jenk: Karışık
Jahati: Becerikli
Kakil: Ceviz içi
Kolos: külah
Karçin: Yabani armut
Kuncik: Kuytu köşe
Keşür: Havuç
Kort: Çukur
Kırkıt: Zig-zag
Kılımboz: Şeker pancarı
Korbumb: Baykuş
Kırik: Gırtlak
Kaş: Yamaç
Kuzzik: Kambur
Kakaz: Kekeme
Kuttuz: Gaga
Katar: İbik
Kandel: Talan
Kurk: Kuluçka
Kade: Çörek
Kuze: Sansar
Kottoş: Boynuz
Kırnaz: Cimri
Kıtto: Az
Kovi: Yabani
Kırtnak: Merdane
Kişav: Kaçırmak
Kunco: Uyanık, Sinsi
Kambağ: Viran
Kurvetmek: Salıvermek
Lıhçor: Pinti, Pasaklı
Leyi: Sel
Levın: Çeşit
Lap: Avuçla
Matışor: Dolama
Mıt: Hafif dokunmak
Mızevır: Ziyankar
Mılorki: Yavaşça
Mij: Sis
Mefar: Fırsat
Mıncılo: Ufacık
Mıkle: Melemen
Madak: Manda
Mıtırıp: Çingene
Meğde: Moral
Mıdare: Takat
Neks: Göğüs
Neve: Torun
Nefçır: Torun çocuğu
Nabal: Vasiyet
Nehs: Yaramaz
Öge: Üvey
Porhank: Dar boğaz
Pun: Yuva
Pızot: Çok kızgın, Kor ateş
Pırpoz: Pas
Pangor: Taş çeşidi
Puppu: İbibik
Puç: İçi boş
Porak: Çok tuzlu
Pamp: Pençe
Punçah: Salkım
Pırçik: Parça
Parmas: Elle yoklama
Pepik: Ayak
Paço: Öpücük
Poççik: Kuyruk
Pıreş: Zavallı
Pırtik: Kitap
Pıjıldamak: Işıldamak
Paşif: Sahur
Pestaf: Deste
Rut: Tüketmek
Reç: İz
Sakko: Çeket
Salor: Kara erik
Şipane: Eşik
Şor: Tuzlu
Şepe: Çığ
Şiklor: Dolu
Şekkal: ayakkabı
Sehi: Deli
Şele: Sırt
Şorav: Tuzlu su
Şilor: Erik
Sütal: İşsiz, Başıboş
Sümüdür: Bulgur
Şorki: Maden suyu
Sukum: Hal, Tavır
Şandel: Rasgele vurmak
Sançmak: Isırmak
Sırğe: Küpe
Şapalah: Tokat
Sillenmek: Şüphelenmek
Terence: Merdiven
Tırçik: Çifte
Tahunk: Kızak
Tıhtımorik: Böğürtlen
Tike: Dürüm
Tusbağe: Kaplumbağa
Tavi: Geçici yağmur
Teşenek: Uyuşmak
Teymik: Ayak
Timtıkloz: Çırılçıplak
Telis: Çuval
Teberük: Ismarlama
Türş: Ekşi
Taffal: Zavallı
Tığa: Korkak
Tortopik: Tombul
Tiştir: Doğurmamış keçi
Taral: Tembel
Üyneçah: Oyuncak
Üzikuli: Yüzüstü
Varik: Palaz
Vayvali: İllahi, Mutlaka
Yığınç: Isırgan otu
Yarme: Bulgur
Yalakoz: Yalnız, Ancak
Yüngül: Hafif
Yohi: Uyku
Yırğet: Amele, İşçi
Zingılav: Küçük çan
Zank: Taş çeşidi
Zerendaz: Hamam havlusu
Zortlamak: Batırmak
Zırnekadah: Nergis

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger Tricks

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3692835353982365267#overview/src=dashboard