Kürdistan aşktır

Dini, dili, rengi ne olursa olsun Kürdistana ait herşey...

21 Haziran 2013 Cuma

Türkler Kürttür

Türkiye’deki biz çekik gözlü Türklerin çekik gözlü olmayan irigöz Oğuz Boyu’ndanız diyen Türkler, aslında Kürd’tür!

“Ben Kürt El-Kan Alp-Urungu’yum“Elegeşt Yazıtı adını hiç duydunuz mu? Moğolistan’ın kuzey batısında Baykal Gölü ve Altay Dağları civarındaki Yenisey Irmağı yakınında bulunan bir anıt. Rus Radloff tarafından Elegeş ırmağının doğu yakasında bulunan anıt Danimarkalı bilim adamı Thomsen tarafından okundu. İlk kez Orhun Anıtları’nı da okuyan, bu alfabeyi çözen dilbilimci Thomsen, bunu o zaman Türkolog Radloff’un da yardımıyla yapmıştı.

Elegeş Yazıtları diye bilinen anıt M.S. 650 yılı öncesine ait. Orhun Anıtları’ndan 100 yıl kadar eski. Yenisey KÜRTLERİ‘nin, kendi hükümdarları için mezar anıtı olarak diktikleri tahmin ediliyor. Bugünkü Türkçe ile anıtta şöyle bir yazı bulunuyor; Ben Kürt El-Kan Alp-Urungu’yum. Altından yapılmış okluğumu bağladım belime; devletim ve milletim ben 39 yaşımda öldüm.” Bu kayıt Kürtlerin bu dönemde Türklerin asıl vatanı olduğu söylenen yerde (bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde) bir Kürt Devleti kurduklarını, devletin Han’ının KÜRT olduğunu, anıtı Kürt Han’ın anısına diken halkın dillerinin Asyatik bir dil olduğunu kesin olarak ispatlar.
Kürtlerin Orta Asya’da ve Asya’da varlığını gösteren bilgiler sadece anıtla sınırlı odeğildir. O çevrede çok sayıda adında Kürt kelimesi geçen yerler ve Kürtlerden kalan hatıralar vardır. Afganistan’daki Herat şehrinin 20 km. kuzeyinde, Herirud nehrinin sol sahilinde, Timur devleti zamanında çok meşhur olan ‘Ulenknişin’ yaylasının batısında bir köy var. Adı Kürtnişin. Bu adla bir köyün varlığı, buralarda halen Alp Urungun’un neslinden gelen Kürt ailelerin yaşadıklarını gösteriyor. Bugün Rusya sınırları içerisinde Başkurdistan adında bir cumhuriyetin varlığı da çok ilginçtir.
Yenisey Kürtleri‘nden yerlerinde kalanlar, sonradan doğudan gelen yeni göçlerin baskısı ile batıya göç edip İrtiş ırmağı ile Tobol suyu boylarına yer yerleştiler. Çarlık döneminde bunlara resmî olarak “Tara Tatarları, Tobol Tatarları” ve yurtlarına da “Kürtak Heskaya Volost” denildi.
Kürtler, Asya’da Hunlar’ın içinde, Moğol, Afgan kökenli kabilelerle birlikte yaşadılar. Orta Asya’daasyatiklerle birlikte yaşayan Kürtler, aralarına AfganErmeniİranlı vs Aryan halklarından da kabileleri katınca, bu insanlar, kendi dillerini Moğol dili grameri üzerine ekleyip farklı bir dil geliştiren yeni bir karışıım oluşturdular. Egemen, çoğunluk unsuru Asyatik olmayan Kürtler ve diğerlerinden oluştuğu için bu karışım bütün Asyatik özelliğini yitirdi. Asyatik unsurdan geriye, kelime haznesi zayıf Moğolca’nın gramer yapısı, iskeleti ile az sayıda kelime kaldıBu Moğol dilleri gramer yapısı, iskeleti üzerine Kürtçe, Arapça, Farsça kelime ve bazı gramer özellikleri de ekleyerek bunlar yeni de bir dil inşa ettiler; OSMANLICA!.

İşte bugün Türkiye’de kendisine biz asyatiklerin çekik gözlü olmayan Oğuz boyuyuz, Oğuz Türk'üyüz diyenler, bu karma dili konuşan bu karışımdır; yani aslında Asya’da bir zamanlar hüküm sürmüş, devlet kurmuş Kürtlerdir.


Latin alfabesi ile Elegeş Yazıtı ve günümüz tc Türkçesi

Kadaşıma, keşime, adak atıma, yıta kara bodunuma adırıltım; yıta
“Kardeşimden, sadağımdan, ayaklı atımdan, ne çare kara halkımdan ayrıldım; ne çare.”
Tört adak yılkım, sekiz adaklıg barımım, bungım yok ertim.
“Dört ayak at sürüm, sekiz ayaklı malım, kederim yok idi. ”
Bung banga bat ermiş. Öldim; yıta. Sizime yolukayın.
“Keder bana çabuk ermiş. Öldüm; ne çare. Sizlerime feda olayım. ”
…..beriye…..kılınu adırılayın…..bars yılta er…..
“…..beriye…..kılınıp ayrılayım…..pars yılında er….. ”
elim ugrınta sü bolıp erlerim. Edükim yok; aç bildigde, bir bertigime sekiz er erdim.
“Ülkem uğrunda asker olup er gönderirim. Çizmem yok; aç olduğumu bildikte, bir verdiğimde sekiz er idim. ”
Kara bodunum, katıglanıng. El törüsü ıdmang. Yıta; elim, kanım.
“Kara bodunum, katılın. Ülke töresini terk etmeyin. Ne çare; elim, hânım. ”
Urungu Kölüg Tok Bögü Terkin’ge kanım beg erdim üçün, ben er…..
“Urungu Kölüg Tok Bögü Terkin’e hânım beğ olduğum için, ben er….. ”
Kürt El Kan Alp Urungu, altunlıg keşigin bangtım belde. Elim, tokuz kırk yaşım…..
“Kürt ili hanı Alpurungu, altın sadağımı bağladım belime. Devletim, dokuz kırk yaşım”
Kanım! Elime, sizime yıta bükmedim. Kanım! Elime yıta adırıltım.
“Hânım! Ülkeme, sizlerime ne çare doymadım. Hânım! İlimden ne çare ayrıldım. ”
Kök tengride Gün, Ay azdım. Yıta, sizime adırıltım.
“Mavi gökte Güneş, Ay gibi kayboldum. Ne çare, sizlerimden ayrıldım. ”
Yüz er kadaşım uyarın üçün, yüz eren elig öküzin tegdük üçün,
“Yüz er akrabamı uyardığım için, yüz erle elli öküze değdiğimiz için, ”
Kuyda, sizime yıta özde oglım sizime adırıltım.
“Kuyda prensesimden, sizlerimden ne çare özde oğlum sizlerimden ayrıldım. ”
Anlamlı tc Türkçesi :
Ne çare; akrabamdan, sadağımdan, ayaklı atımdan, halkımdan ayrıldım. Bir zamanlar dört ayaklı at sürüm ve sekiz ayaklı mallarım olduğu için kederim yoktu. Ama, keder bana çabucak erişti. Ne çare; öldüm. Sizlerime feda olayım. Devletim için asker olup asker gönderdim. Çizmem yok ve karnım açken adamlarımın sekizde birini verdim.
Halkım, katılın. Devlet töresini terk etmeyin…..
Ben, Kürt ili hanı Alp Urungu, altın sadağımı belime bağladım. Devletim, yaşım otuz dokuz….. Hânım ! Devletime, sizlere doymadım. Ne çare, devletimden ayrıldım. Mavi gökte Güneş’in, Ay’ın kaybolması gibi kayboldum. Ne çare, sizlerden ayrıldım. Yüz er akrabamı uyardığım için, yüz erlen elli öküze (?) saldırdığımız için Kuyda prensesimden, sizlerden, öz oğlumdan ne çare ayrıldım.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger Tricks

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3692835353982365267#overview/src=dashboard