Kürdistan aşktır

Dini, dili, rengi ne olursa olsun Kürdistana ait herşey...

30 Haziran 2013 Pazar

Risale-i Nurlar’daki tahrifat! (4)

Siz kim oluyorsunuz ki; Türklere de, Kürtlere de, Araba da, Laza da, Boşnak’a da, Abaza’ya da, Arnavut’a da; kısacası bütün Müslüman milletlere mal olmuş bir allamenin “doğru”dur dediğine “hata” deyip yerlerine kendi uydurma ifadelerinizi sokuşturuyorsunuz? Bütün kitapları kendi zamanında bizzat dest-i mübareğiyle tashih eden Bediüzzaman size hangi belgeyle, hangi direktifle bu salahiyeti vermiştir? Söyler misiniz? Soruyorum: Derin odaklarca ve onlara alet olmuş sadık-ı ahmaklarca tahrife maruz bırakılan Münazarat’ı neden merhum Özal’ın Cumhurbaşkanı, Demirel’in de Başbakan olduğu dönemde yeni baştan ve özüne sadık kalarak bastırma ihtiyacı duydunuz? Neden? Çünkü o gün için merhum Özal “Kürt realitesini kabul ediyoruz” demişti de onun için... Bediüzzaman’ın reçetesini önce tahrif edeceksiniz; “sahih ve tashihli olanı budur” diyeceksiniz; sonrasında ise devletlûların müsaade-i âliyeleri ya da konjöktürün ilcaat ve icazetiyle “asla rücu” edeceksiniz! Söyler misiniz, siz kimin rızasını tahsile çalışıyorsunuz? Hâlbuki Bediüzzaman Hazretleri bu kelimeleri en netameli ve en tehlikeli dönmelerde kullanmışlardı... Değil mi?

Osmanlıca belgenin çevirisi (Belge 2 sütun halinde olduğundan, “1. Sahife 1. Sütun”, “1. Sahife 2. Sütun şeklinde çevrilmiştir.)
Büyütmek için resimlere tıklayınız!


Hâsılı; Nurların ve Nur Üstad’ın hukukunu korumak adına yapılması gereken her şey yapılacaktır. Onun kullanmış olduğu her kelime yerindedir ve mübarektir. O, kendi zamanında ve başkasına ihtiyaç kalmayacak şekilde eserlerini tashih etmiş ve orijinallerini miras bırakmıştır. Bu miras, ümmetin malıdır ve mirasyedilere bırakılmayacak derecede önemlidir. Allame ve müçtehit de olsa, bu eserlere kimsenin müdahale hakkı ve yetkisi yoktur. Şerh, izah ve tanzimin dışında, hiç kimsenin hiç bir kelimesine müdahale hakkı yoktur. Her müdahale soğuk bir muaraza ve hasmane bir tavırdır... Emanet, ehil ellere bırakılmalı. Bu el, bütün Nur Talebelerinin ve ümmetin efkâr-ı umumiyesinden teşekkül eden şahs-ı manevinin yed-i eminidir.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger Tricks

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3692835353982365267#overview/src=dashboard