Kürdistan aşktır

Dini, dili, rengi ne olursa olsun Kürdistana ait herşey...

26 Haziran 2013 Çarşamba

Kurd milliyetciligi ilericidir

Büyük ve okunaklı görmek için resme tıklayınız!

Kurd milliyetçiliği, faşist soykırımcı asimilasyoncu baskıcı tekçi terörist türk milliyetçiliğinin aksine, ilericidir. Lenin, ezilen ulusların milliyetçiliği demokratiktir, desteklenmelidir, demiştir.

Milliyetçilik burjuva ideolojisidir. Bu gerçekten hareketle, ezilen ve ezen ulus milliyetçiliğini aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır.

Egemen ve ezen bir devletin 
ezen ulus milliyetçiliği tüm toplum üzerindeki baskısının bir kılıfı durumundadı. Gerçekte var olmayan bir ulusal çıkarlar söyleminin, hayali korkuların, paranoyaların üzerinde şekillenir ve tamamen sahtekarlıktır. Bu tür bir milliyetçilik, mevcut kapitalist bir devleti savunduğundan tümüyle gericidir.

Ezilen ulusun milliyetçiliği, bir ulusun ezilmesi ve tahakküm altında tutulması; soykırım, asimilasyon, işkence gerçekliğini dışa vurur. Ezenlere ve egemenlere dönük bir başkaldırının ifadesidir. Tıpkı 1789 Fransız Devrimi'nde olduğu gibi, ezilen ulusun milliyetçiliği gecikmiş bir burjuva demokratik devrimin ideolojisi olarak hizmet eder.

Gecikmiş, geçmişten miras kalmış ve tarihsel ilerleyiş içinde henüz varılmamış bir hedefi önüne koyması bakımından gerici değil, izafi olarak ilerici
 bir rol oynar.

Sosyalistlerin ulusal kurtuluş hareketlerine verdiği destek koşulsuz, fakat eleştireldir; 
asla ezen ulusun şovenist propagandasının yanına düşmeden; onların kendi işçi sınıflarına zarar vermesini, sosyalist örgütlenmeleri engellemesini eleştirler... Ancak, ezilen ulusların milliyetçiliği ilerici bir karakter taşıdığından bunu desteklemeye devam ederler...
Kürt Halkı'nın tüm dünya milletleri gibi kendi kaderini tayin hakkı vardır ve bunu talep etmektedir. Anadili gibi doğuştan gelen, insanın insan olması hasebiyle sahip olduğu bir takım hakları ve bunların doğurduğu bireysel ve toplumsal hakları, siyasi hakları, statü hakları vardır. Örneğin; Anadil Kürtçe eğitim hakkı istenmektedir, doğal olarak... Bunu kabul edilemez bulan türkçe konuşanlara, çocuklarını Kürtçe eğitim veren bir okula yollamalarını ve o çocuğun ne hale geldiğini görmelerini salık veririm.

Yok eğer Kürt Halkı'nın haklarını vermemeyi, gücü elinde bulunduran olarak, bir zorba olarak kendinde hak görüyorsan; o zaman kendi zorbalığına karşı Kürt Halkı'nın zor kullanmasını da onaylamış, meşrulaştırmış olursun!

Ne zaman Kürtler, tüm ülke çapında iktidarı ele geçirir, devletin adını
Kürdiye koyar, 
Resmi dili Kürtçe yapar,
Diğer dilleri yasaklar, cezalandırır,
Çocuklarınızı Kürtçe eğitim veren okullara yollar,
Kürt olmayanları 2nci sınıf, amale sayar,
Küçümser, alay eder,
Köylerini, evlerini yakar,
Göçe zorlar,
İş vermez, kız vermez,
Kürt olmayanları dışlar,
Kürt olmayanlara soykırım,
Asimilasyon,
İşkence yapar,
Bok yedirir,
Cop sokar,
Tecavüz ederse,
 o zaman Kürt Milliyetçilerine faşist diyebilirsiniz. Ancak, kendinizin de bildği gibi dünyada bırakınız Kürt Halkı'nı, hiçbir millet, aynaya baktığında kendini moğol gibi gören ve kendine türk diyen bu haklar topluluğu kadar düşmeyecektir, bu kadar aşağılık olmayacaklardır!

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger Tricks

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3692835353982365267#overview/src=dashboard