Kürdistan aşktır

Dini, dili, rengi ne olursa olsun Kürdistana ait herşey...

27 Haziran 2013 Perşembe

Kitaplarda Kurdlerle ilgili tahrifat ( I )

Büyütmek için resme tıklayınız!

Türklerin özellikle Kürtlerle ilgili bilimsel çalışmalarında manipülasyona yönelerek bilim dışılığı benimsediklerini ve bilimi öznelleştirdiklerini söylemek en isabetli olanıdır. Bu konudaki gayretleri başlı başına ansiklopedik/akademik araştırmaya dahi konu olabilecek kadar derinliklidir.

İdris-i Bitlisi, Mevlana Xalid, Said-i Kurdi, Muhammed Hamidullah, Muhammed İkbal, Ali Şeraiti gibi bir çok alim ve entelektüelin yazdıkları ve söyledikleri "tahrif" edilerek yayınlanmıştır.

Tahrifat ile ilgili bir kaç örnek;

1- Ali Çavuş Kanunnamesi ( Kavaninin Ali, Osmani ) adlı kitabın aslında olan 9 hükümet ile ilgi detayı çevrilirken silindiğini görmekteyiz, hatta Osmanlıca orijinal belgeyi verirken bile 9 hükümetin isimlerini silmiştirler.( Kürdistan Hükümetleri ) misal "Hükümet-i Palu " Hükümet-i Genç" "Hükümet-i Cizre" terkipleri, "hükümet" "hükümet" "hükümet" diye verilerek yayınlanmış. Osmanlıcada ki Kürdistan bölge isimleri bile usta bir şeklide silinmiştir.

2- "Kubbe Altı Yayınları" tarafından Osmanlı tarihi basıldı. Kitabın ismi "Münşeatü Selatin Feridun" burada, İdris-i Bitlisi ile ilgili kısım çıkarılmıştır. Çıkarılarak tahrif edilen kısım yaklaşık 100 sahifedir. Bu örnekleri çoğaltabilirim.

3- T.C. Milli Eğitim Bakanlığının bastığı "İslam Ansiklopedisi
"nde yapılan usta bir tahrifat örneği; 

İslam Ansiklopedisindeki "Dinever" (ki, İran da Ebu Hanife Ahmed Dineveri nin doğduğu şehir, bir Kürt şehridir) maddesi İngilizce'den tercüme edilmiştir. İngilizce asıl nüshasında "Dineveri de 50 yıl bir Kürt hanedana hükümranlık yapmıştır" İfadesi Türk olarak değiştirilmiştir. "Kürt", (Kurdısh) "Türk" olarak değiştirilerek İslam Ansiklopedisine koyulmuştur.

4- Ali Şeriati'nin Kitaplarında Yapılan Tahrifat:

Farklı dillerden Türkçe'ye tercüme edilen kitaplarda da Kürtler ile ilgili kısımlar çıkarılarak yayınlanıyor, hatta Türklerin tenkit edildiği yerler de çıkarılıyor.

Dr. Ali Şeriati "Öze Dönüş" adlı kitabında (Kitapevi yayınları) "Türkler İslam'a teslim olmadı İslam'ı teslim almışlardır" derken, bu sözü Türkçe çevirisinden çıkarılmış.

Ali Şeriati'nin ders olarak verdiği "Dinler Tarihi" (tahlili) adlı eserinde, Türkçe'ye çevirisinde ustaca "tahrifata" uğramıştır.

Kitabın Türkçe çevirisinde sayfa 447 ( Kırk Ambar kitaplığı )

"İran Aryailerinin Kavmi Üçgeni" başlıklı bölüm.

"Aryailer İran da üç büyük kavme bölünüyorlar. Bir kısmı doğuda horasan da yerleşmeyi secerek "partileri" oluşturdular. Diğer bir kısmı kuzey batıda yerleşmeye karar verip meşhur "madlar" ı oluşturdualar. Üçüncü kısımda Fars ayeleti etrafında merkez ve güneyde kaldılar. Bunalar da "parsiler" olarak isimlendirildiler."

Kitabın "aslında" ise bakın Ali Şeriati ne diyor.

" İran Aryailerinin Kavmi Üçgeni"; "Aryailer İran da üç büyük kavme bölünüyorlar. Bir kısmı doğuda Horasan da yerleşmeyi secerek "Partileri" oluşturdular. Diğer bir kısmı kuzey batıda "AZERBEYCAN'dan KÜRDİSTANA kadar yerleşmeye karar verip meşhur "Med'ler" ı oluşturdular. Üçüncü kısımda Fars eyaleti etrafında merkez ve güneyde kaldılar. Bunlar da "parsiler" ( farslar ) olarak isimlendirildiler."

5- Muhammed Esed'in mealindeki tahrifat;

AKP Milletvekili İsmet Uçma'nın, sahibi olduğu İşaret Yayın Evi'nden çıkan Muhammed Esedin Meali, İngilizce'ye tercüme edilirken Kürdistan kelimesi yeni baskılardan çıkarılmış.

İngilizce metindeki İfadesi: 924 baharında Frankfurter Zeitung tarafından bu kez daha iyi koşullarla tekrardan Doğu'ya gönderildi. Port Said üstünden Kahire'ye geldi, el-Ezher şeyhi Mustafa el-Merağı ile tanıştı ve uzun sohbetlerde bulundu. Yaz başında Kahire'den ayrılarak tekrardan Ürdün'e gitti. Birkaç kez daha Şam'a, Trablus'a, Beyrut'a gitti geldi. Halep'ten Deyr ez-Zur'a giderken ileri ki yıllarda dostu ve seyahat rehberi olacak olan Kuzey Arabistan'ın Şammar kabilesinden Zeyd.b.Ğanim ile tanıştı. İran'a, Kürdistan'a, Afganistan'a gitti.

Şimdiki baskıda ki ifade de ( 2002 baskısı )İran'a ve Afganistan'a gitti ibaresi bulunmaktadır. Kürdistan 'a gidişi mealden çıkarılmış. Aynı zamanda İsmet Uçma'nın milletvekili olma sürecini de çok iyi yansıtmaktadır.

6- Mevlana Halid Şehrezori Nasıl Bağdadi Oldu ?

Mevlana Halid, Süleymaniyelidir. Babası Pir Mikail Şeş'en goşt diye bilinen bir ehli tasavvuftur. Annesi ise Kürdistan'ın meşhur sufi ailesindendir...

Mevlana Halid'ın Divanı 1844 de basılmıştır. Divan, Kürtçe ve Farsça'dır. Ayrıca Mevlana Halid'in eserleri, Adulkerim Müderris tarafından toplu hale getirilmiştir. Yad-ı Merdan adın da Kürtçe olarak hazırlanan bu eser elimde mevcudtur.
Mevlana Halid için Bağdadi nisbesi kullanılması onun Kürdi yönünün kaybolmasına yönelik bir tutumdur. Sadece Bağdad'ta iki yıl kalmasına rağmen bu Bağdadi nisbesi Türkler tarafından kullanılmaktadır. Hatta Türkler, Mevlana Halid'in Kürt kişiliğini sürekli gizleyerek bunu tercümelerine bile yansıtmışlardır. 

Kitapevi yayınlarından çıkan, "Halidi Bağdadi ve Anadolu'da Halidilik" adlı çalışmada Mevlana Halid'in Kürdistanlı kimliği bilinçli bir şekilde yok edilmiştir. Ayrıca Kitabın 53 sahifesinde Şeyh Abdullah Dehlevi'nin icazeti tercüme edilmektedir. Tercümedeki Mevlana Halid'in Kürdistanlı olduğu kısmı usta bir şekilde ıskalanmıştır. İcazetnamede geçen Mülki Kürdistan tabiri Türkler tarafından tercüme edilmemektedir.

[Remzî Pêşeng]

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger Tricks

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3692835353982365267#overview/src=dashboard